EB1100

Каталошки број EB1100
Поларитет Десен
Капацитет 110 Ah
Статичка снага 850 A(EN)
Должина 396 mm
Висина 190 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија