EA1000

Каталошки број EA1000
Поларитет Десен
Капацитет 100 Ah
Статичка снага 900 A(EN)
Должина 353 mm
Висина 190 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија