EB605

Каталошки број EB605
Поларитет Јапонија-Лев
Капацитет 60 Ah
Статичка снага 390 A(EN)
Должина 230 mm
Висина 222 mm
Ширина 173 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија