EB705

Каталошки број EB705
Поларитет Јапонија-Лев
Капацитет 70 Ah
Статичка снага 540 A(EN)
Должина 270 mm
Висина 222 mm
Ширина 173 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија