EB542

Каталошки број EB542
Поларитет Десен
Капацитет 54 Ah
Статичка снага 520 A(EN)
Должина 242 mm
Висина 175 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија