EXIDE PROFFESIONAL се акумулатори за товарни возила со стандардна додатна опрема. Голема стартна енергија. Хибридна технологија Pb – Ca. Без одржување. Достапно во големини од 110Ah do 180Ah.

EXIDE POWER PRO се акумулатори за возила кои се фрекфентни, често користени, со многу стартувања. Куќиштето е херметички затворено, отпорно на искри. Exide professional power има зголемена стартна способност во споредна со стандардните типови акумулатори. Достапно во големини од 142Ah – 145Ah!

EXIDE STRONG PRO/CARBON BOOSTED/HVR се акумулатори за најновите товарни возила, со многу додатна опрема и потрошувачи и единствени за ЕУР5 и ЕУР6 стандардите. Ca – Ca технологија, без никакво одржување и специјална иновација од EXIDE со CARBON BOOST адитиви за 50% побрзо полнење на акумулаторот . Со зголемен капацитет во споредна со стандардните типови акумулатори. Зголемена отпорност на големо празнење и чести полнења. Достапно во големини од 185Ah i 225Ah.

EXIDE MAXXIMA се акумулатори кои можат да се користат и за напојување при монтирање во било која положба. Технологија базирана на спирални клетки и гасна рекомбинација, со минимално самопразнење. Никакво одржување не е потребно, без течни електролити.Максимално отпорни на вибрации 20c/6g, идеални за користење во морињата за снабдување со струја и стартување на моторот. Можност за користење кај возила со поголема количина додатна опрема и кај големите аудио системи!


EXIDE GEL е дизајниран за користење кај возилата со поголеми побарувања, како што се амбулантните возила, полициски возила / пловила, камп приколки, пловила и автобуси со многу електрична опрема (клима, GPS, радио, навигација, телевизија, видео, итн.). Овој модел на акумулатори е направен според Gel технологијата. Електролитната батерија има желатинска структура, која дава поголема отпорност на удари и вибрации. Освен тоа, овие акумулатори имаат значително ниско самопразнење, заблагодарувајќи на плочите од легурата олово / калциум. Gel акумулаторите се лесни за одржување, нема потреба од додавање на дестилирана вода или проверка на нивото на течноста. Само во случај на преполнување се создава незначителна количина на гас, поради користењто на технологијата на рекомбинација. Првите акумулатори од Gel технологијата се развиени за потребите на војската и индустријата и како такви се први вградени во сите возила и пловила на НАТО. Се одликуваат со значително голема сигурност и издржливост, па дури и оштетен GEL акумулатор работи совршено. Акумулаторите се полната со гел електролит и можат да бидат монтирани во било која позиција.

ПРЕДНОСТИ: Херметички затворен акумулатор, LLOYD сертификат, Празнење на акумулаторот – 100% без последици по капацитетот, Минимално самопразнење – Можност за складирање на подолг временски период, Можност за монтирање во било која позиција. Препорачано за пловила, камп приколки, инвалидски колички, работни машини, машини за чистење подови… итн.

ИМАТЕ ПРАШАЊА ?КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија