EA472

Каталошки број EA472
Поларитет Десен
Капацитет 47 Ah
Статичка снага 450 A(EN)
Должина 207 mm
Висина 175 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија