EA722

Каталошки број EA722
Поларитет Десен
Капацитет 72 Ah
Статичка снага 720 A(EN)
Должина 278 mm
Висина 175 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија