EA386

Каталошки број EA386
Поларитет Јапонија-Десен
Капацитет 38 Ah
Статичка снага 300 A(EN)
Должина 187 mm
Висина 220 mm
Ширина 127 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија