EB500

Каталошки број EB500
Поларитет Десен
Капацитет 50 Ah
Статичка снага 450 A(EN)
Должина 207 mm
Висина 190 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија