EB440

Каталошки број EB440
Поларитет Десен
Капацитет 44 Ah
Статичка снага 400 A(EN)
Должина 175 mm
Висина 190 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија