EB442

Каталошки број EB442
Поларитет Десен
Капацитет 44 Ah
Статичка снага 420 A(EN)
Должина 207 mm
Висина 175 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија