EB802

Каталошки број EB802
Поларитет Десен
Капацитет 80 Ah
Статичка снага 700 A(EN)
Должина 315 mm
Висина 175 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија