EA770

Каталошки број EA770
Поларитет Десен
Капацитет 77 Ah
Статичка снага 760 A(EN)
Должина 278 mm
Висина 190 mm
Ширина 175 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија