EA456

Каталошки број EA456
Поларитет Јапонија-Десен
Капацитет 45 Ah
Статичка снага 390 A(EN)
Должина 237 mm
Висина 227 mm
Ширина 127 mm
КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија