EA387

Каталошки број

EA387

Поларитет

Јапонија-Лев

Капацитет

38 Ah

Статичка снага

300 A(EN)

Должина

187 mm

Висина

220 mm

Ширина

127 mm

КАТЕГОРИИ
© Copyright 2019 Exide акумулатори - Македонија